Já beru sport opravdu hodnÄ› vážnÄ›. Já bych bez sportu opravdu nemohla být a jsem opravdu ráda, že jsem ke sportu byla vedena opravdu hodnÄ› dlouho. Už jako malá holka jsem chodila do kroužku gymnastiky a také na tancování. Musím ale říct, že jsem gymnastiku jsem mÄ›la docela vydÅ™enou, protože tohle si přála moje babiÄka, abych chodila jako dítÄ› na gymnastiku. Prý se to hodí, aby malé holky, které zaÄínají už ve Å¡kolce, tak se hodí, aby dÄ›laly nÄ›jaký sport, a to hlavnÄ› gymnastiku. Gymnastika se prý hodí pro vÅ¡echny malé holÄiÄky a klidnÄ› by jí nevadilo, kdybych tÅ™eba v deset nebo v jedenácti letech s gymnastikou skonÄila.

Muži chtějí mít pevné tělo.

A já s tím samozÅ™ejmÄ› skonÄila, protože mÄ› to absolutnÄ› nebavilo, protože jeÅ¡tÄ› v devíti letech mÄ› moje maminka donutila chodit na tancování, ale za tohle jsem zase byla ráda. Protože tancování mÄ› bavilo. Ze zaÄátku jsem tam vůbec chodit nechtÄ›la, protože jsem se nerada hýbala a sport mi byl vlastnÄ› cizí. Ale takhle, když mÄ› do toho nÄ›kdo donutil a já jsem vlastnÄ› poznala, že tancování je opravdu prima, tak jsem za to dÄ›kovala vÅ¡em okolo.

Jízda na kole mě také baví.

Nakonec to dopadlo tak, že tancuji i dodnes a dokonce také vyuÄuji tanec a také balet. TÅ™i roky jsem dÄ›lala balet. Dokonce závodnÄ› a baví mÄ› to, je to opravdu perfektní způsob toho, jak ÄlovÄ›k může vyjádÅ™it své emoce, a to hlavnÄ› tím tancem. Také samozÅ™ejmÄ› nedám dopustit na klasické plavání a jízdu na kole. V létÄ› a na jaÅ™e a také hlavnÄ› na podzim. Jezdím nejvíce na kole, abych se procviÄila, abych nemusela stále utrácet za benzín a nebo abych nemusela využívat mÄ›stskou hromadnou dopravu, protože vÄ›tÅ¡inou Äasto rychle nachladnu, tak si myslím, že právÄ› v autobuse bych chytla nÄ›jakou chÅ™ipku rychle. Pokud také máte rádi pohyb a stále nemůžete pÅ™ijít na to, jaký sport by byl pro vás nejvíce ideální, tak si vyzkouÅ¡ejte tÅ™eba spinning a nebo si zkuste také zajít do posilovny.