Sport mÄ› odjakživa pÅ™itahoval. Tedy vlastnÄ› asi až tak od jedenácti nebo dvanácti let, protože jako desetiletá holka jsem dříve byla docela hodnÄ› obézní. AbsolutnÄ› nedokáži pochopit, jak to moji rodiÄe mohli nechat dojít tak daleko. Kdybych já mÄ›la dítÄ›, tak rozhodnÄ› bych ho nenechala dÄ›lat to, aby se cpalo od rána do veÄera nÄ›Äím sladkým. A nebo nÄ›Äím nezdravým. MÄ› tohle absolutnÄ› vadí. Také nechápu dneÅ¡ní rodiÄe, kteří tÅ™eba úplnÄ› nechají své dÄ›ti, aby jedly tuÄnÄ› a opravdu hodnÄ› sladká jídla a potom, aby nemÄ›ly žádný pohyb. Já si myslím, že sport je tady opravdu hodnÄ› důležitý, a to už i v mladém vÄ›ku, protože mnoho lidí mi tÅ™eba říká, že z té obezity dítÄ› vyroste.

Jsem hodně sportovně založená.

I když nebude sportovat, i když nebude dÄ›lat žádný sport, jenomže já si myslím, že tohle je opravdu veliký omyl, tohle je omyl lidstva. DítÄ› se samozÅ™ejmÄ› se vytáhne, ale pokud bude jíst stále stejnÄ› nezdravÄ› a tuÄnÄ› a sladká jídla, tak samozÅ™ejmÄ› se bude nabalovat a nabalovat, až bude opravdu hodnÄ› obézní. A tÅ™eba už i v patnácti letech může trpÄ›t cukrovkou a ne tÅ™eba tím, že by to zdÄ›dilo, ale tÅ™eba také kvůli tomu, jak je obézní. Takže já doporuÄuji, abyste svým dÄ›tem také hledali nÄ›jaké sportovní aktivity. SamozÅ™ejmÄ›, že to nemusí dÄ›lat každý den. StaÄí tÅ™eba, aby dÄ›lali nÄ›jakou fyzickou aktivitu dvakrát nebo tÅ™ikrát týdnÄ›, alespoň na hodinu. VždyÅ¥ pÅ™eci to nikomu neublíží. StaÄí tÅ™eba také chodit pěšky do Å¡koly a nebo pěšky do Å¡kolky a ne autobusem.

Jsem ráda, že mě sport baví.

A nebo jinak nebo tÅ™eba vlakem. Tohle záleží už na vás. Jak to máte daleko do Å¡koly? Já si myslím, že každé dítÄ› by tÅ™eba kilometr do Å¡koly zvládlo. SamozÅ™ejmÄ› s vámi anebo záleží také na tom, jak je dítÄ› staré. Myslím si, že tÅ™eba dítÄ›, které je v Å¡esté třídÄ›, už může jít do Å¡koly samo, když je tÅ™eba cesta dlouhá jeden kilometr. SamozÅ™ejmÄ›, že sport bych také nevynechávala, ale hlavnÄ› bych doporuÄovala pohyb.