Také se stále nemůžete dopoÄítat, pÅ™estože neustále Å¡etříte? Už to vypadá docela dobÅ™e, ale pak pÅ™ijde úÄet za elektrickou energii a veÅ¡keré úspory jsou pryÄ. Jednou z možností, jak neplatit, tak vysokou sumu, by bylo Å¡etÅ™it. Ono se to ale snadno Å™ekne a hůře uskuteÄní. Kam se doma podíváte, tam je nÄ›co zapnuté v zásuvce. Bez elektriky to prostÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› nejde. Co takhle vyrábÄ›t si vlastní elektrickou energii? Tím nemá být Å™eÄeno, že se obÄ›tuje jeden Älen rodiny, který bude nÄ›kde ve sklepÄ› roztáÄet dynamo.

Prohlédněte střechu a jděte na věc

Tím pravým Å™eÅ¡ením je fotovoltaická elektrárna na klíÄ. JednoduÅ¡e Å™eÄeno – zavoláte odbornou firmu, která vám na stÅ™echu namontuje fotovoltaický systém. Je pochopitelné, že to bude chtít v poÄátku urÄitou investici, ale podle vÅ¡ech propoÄtů je návratnost za sedm až dvanáct let. Vzhledem k tomu, že se tento systém montuje na stÅ™echu, mÄ›la by být prvním krokem kontrola, jestli ji máme v pořádku. Elektrárna by nám na stÅ™eÅ¡e mÄ›la vydržet asi dvacet let. Tak aby naÅ¡i stÅ™echu nepÅ™ežila. To bychom asi příliÅ¡ neuÅ¡etÅ™ili.