Výroba plastických hmot se opírá o obrovský zájem z řad veřejnosti. Lidé poptávají stále dokonalejší, hezčí a atraktivnější výrobky, a to se promítá do všech oblastí průmyslové výroby, jejíž součástí jsou plastické hmoty v mnoha různých variacích. Obrovský objem výroby plastů zaujímá vstřikování do tvarových forem a stěží si dovedeme představit, že bychom dnes neměli k dispozici vstřikovací nástroje. Bez jejich existence byste nemohli mít doma běžné spotřebiče, elektroniku, hračky, sportovní potřeby, nábytek a pochopitelně ani automobily v podobě, v jaké je známe.

elektrický mixér

Vstřikování plastů do tvarových forem je dnes tedy klíčovým průmyslovým odvětvím, přesto se o něm na veřejnosti příliš nemluví, protože mnozí lidé považují tyto technologie i výrobky běžně dostupné na trhu za samozřejmost. Zkrátka potřebujete koupit dětem do školy psací potřeby, tak je koupíte. Chcete jim koupit hračku – auto na dálkové ovládání, tak jej koupíte. Potřebujete nový mixér, tak jej koupíte. Ale kdo navrhl konstrukci nástrojů, kdo vyprojektoval tvarovou formu pro plastový skelet vašeho mixéru, fénu na vlasy, žehličky, vrtačky, budíku, televizoru nebo počítače, nad tím se už zamyslí jen málokdo.

elektrická žehlička

Společnost HRO TECHNOLOGY a.s. HRO Tech se touto činností zabývá již řadu let. Jejím pracovním portfoliem jsou střižné a vstřikovací nástroje a komplexní příprava výroby pro plastové díly v různých průmyslových odvětvích. Společnost HRO TECHNOLOGY je k dispozici pro poptávky vývoje a konstrukce velmi širokého spektra výrobního rozsahu, zejména pro sériovou výrobu spotřebního zboží, ale také pro automobilový či letecký průmysl, pro farmaceutický a chemický průmysl, zemědělství a další obory. Konkrétní požadavky jednotlivých zadavatelů se řeší individuálně, protože pro každý z nich mohou platit odlišná kritéria a parametry výroby.