Asi není tÅ™eba říkat, že nÄ›kteří sportovci patří k nejoblíbenÄ›jším a nejobdivovanÄ›jším celebritám. Jiní jsou vÅ¡ak pÅ™esvÄ›dÄeni, že by zvládli podat stejný, nebo alespoň podobný výkon, zvláštÄ› pokud onen sport dÄ›lají rekreaÄnÄ›. Ukazuje se vÅ¡ak, že v naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› sportů tomu tak není.

 

fotbal patří k nejoblíbenějším sportům

 

Jak ukázaly nÄ›které exhibiÄní zápasy, kdy se mohli amatéři postavit proti tÄ›m nejlepším, není tomu tak. V naprosté vÄ›tÅ¡inÄ› případů to skonÄí tak, že amatéři jsou naprosto deklasováni. Výjimkou mohou být doposud nezabÄ›hlé sporty, které se teprve zaÄínají rozvíjet. OvÅ¡em u tÄ›ch, které existují již dlouhou dobu, nemá běžný ÄlovÄ›k Å¡anci.

 

Důvodů je zde hned nÄ›kolik. Tím hlavním je, že si jen málokdo dokáže pÅ™estavit, jak tvrdý a nároÄný trénink tito lidé mají, nehledÄ› na přísný jídelníÄek a životosprávu. To vÅ¡e běžný ÄlovÄ›k, který chodí do zamÄ›stnání, nemá v žádném případÄ› Å¡anci dodržet, a bez toho není možnost, že bychom nÄ›co takového zvládli.

 

i závodní plavání je nároÄné

 

Nutné je také zvážit finanÄní nároÄnost takového tréninku. Nejde jenom o pronájem dráhy, ale také o nákup nutného vybavení. To samozÅ™ejmÄ› musí být kvalitní, jinak si spíše uÅ¡kodíme, než pomůžeme. Příkladem zde mohou být běžecké boty. Ty musí být vyrobeny na míru a pÅ™izpůsobené nejen specifickému tvaru nohy, ale také stylu bÄ›hu, který je také u každého ÄlovÄ›ka odliÅ¡ný.

 

Nelze se samozřejmě také nezmínit o užití různých podpůrných látek, především pak anabolik a steroidů. Jistě, jejich použití je oficiálně zakázáno, avšak neoficiálně se jejich použití v tichosti podporuje, a říká se, že bez nich v podstatě není možné uspět na nejvyšších soutěžích.

 

Když to vÅ¡e uvážíme, je jasné, že běžný ÄlovÄ›k nemá Å¡anci uspÄ›t ve srovnání s profesionálními atlety. Proto jsou také sportovní filmy, které takové příbÄ›hy nabízí, jen pouhou fantazií. Je tedy nutné mít realistická oÄekávání, neboÅ¥ se tak můžeme vyhnout případnému zklamání. A také příliÅ¡né kritice tÄ›chto sportovců.