Zvláště ve větších panelácích mohou být společenství vlastníků jednotek skutečně složitým orgánem. Ten jako takový potřebuje systém řízení. Tím je v naprosté většině případů výbor. Ten je tvořen členy, ti jsou pak do něj voleni hlasováním. To by mělo probíhat pravidelně, podobně jako v jiných strukturách. A jako všude jinde i zde musíme řešit, zda je možné, aby člověk kandidovat a byl dokonce zvolen víckrát než jednou.

starý typ paneláku

Je pravdou, že zákon znovuzvolení členů výboru do SVJ umožňuje, samozřejmě za předpokladu, že onen člověk je stále členem daného SVJ. Legálně tomu tedy celkem nic nebrání. Je však otázkou, kdy je to vhodné. Z mnoha organizací totiž známe případy, kdy se „staré struktury“ urputně drží moci a odmítají jakoukoliv změnu. Něco podobného se může stát i zde, a je tedy vhodné se podívat, jak tomu můžeme zabránit.

V první řadě je potřeba si uvědomit, že ne vždy je opakované zvolení do funkce špatné. Pokud se v ní daný člověk osvědčil, pak není nejmenšího důvodu, proč by v ní nemohl pokračovat. Je ovšem potřeba skutečně realisticky zhodnotit, zda se v ní skutečně tak osvědčil.

zateplený panelák

Problémem může být i fakt, že v jednom domě se často všichni znají. Osobní přátelství či nepřátelství zde tedy hraje větší roli, než bychom si dokázali přiznat. V takovéto situaci se totiž prakticky nikdo z nás nedokáže zachovat racionálně, a například zvolit někoho, koho nemá příliš rád, protože se na danou pozici objektivně hodí ze všech nejlépe.

Je proto otázkou, zda je možnost znovuzvolení skutečně tak dobrý nápad. Ano, z logického hlediska dává smysl, bohužel lidé se jen málokdy chovají logicky. Mnohem častěji se necháváme vést svými emocemi, což rozhodně není ani zdaleka ideální.

Proto, pokud nás v brzké době volba http://www.mzv.cz/bratislava/cz/vizove_a_konzularni_informace/volby_3/volba_prezidenta_ceske_republiky_leden/index.html do výboru SVJ čeká, bychom měli zpozornět a zkusit se od emocí oprostit. Tím spíše totiž učiníme rozhodnutí, které prospěje skutečně všem v domě.