Na vysokých Å¡kolách a univerzitách se můžeme uÄit celou Å¡kálu oborů, od tÄ›ch skuteÄnÄ› známých a oceňovaných až po ty ménÄ› populární. Příkladem zde mohou být i environmentální obory, tedy ty, které se týkají životního prostÅ™edí a vÄ›tÅ¡inou se zabývají jeho ochranou. Ty jsou velkou Äástí populace vnímány jako zbyteÄné, neboÅ¥ nám nic nepÅ™ináší.

 

přírodu k životu potřebujeme

 

A z pohledu běžného ÄlovÄ›ka to může být i pravda. PÅ™eci jen, vÄ›tÅ¡ina z nás zná absolventy tÄ›chto Å¡kol pouze jako ty, kteří blokují stavbu nÄ›jaké silnice Äi objektu, případnÄ› kteří znepříjemňují život majitelům firem. Jen málokdo si vÅ¡ak uvÄ›domuje, že tito lidé mají i jiné, mnohem důležitÄ›jší úkoly.

 

Zde se totiž uÄí nejen o tom, proÄ je ochrana přírody důležitá, ale také to, jak ji chránit. A věřte, nejde tu jen o to, aby se náhodou nevyhubil nÄ›jaký druh brouka. Ve skuteÄnosti jsou vÄ›ci, kterými se tito odborníci zabývají, mnohdy mnohem závažnÄ›jší.

 

ochrana vod je velmi důležitá

 

JistÄ› si vÅ¡ichni uvÄ›domujeme, že například kouÅ™ z komínů Äi výfuků automobilů není pro naÅ¡e zdraví zrovna ideální. Koneckonců, právÄ› kvůli nim jsme kdysi mÄ›li i smogové situace se zákazem vycházení. PrávÄ› díky práci ekologů vÅ¡ak byly vymyÅ¡leny způsoby, jak obsahy Å¡kodlivých látek snížit, což mÄ›lo pozitivní vliv na lidské zdraví i na celkovou délku života a jeho komfort.

 

Dále jsou tu také různé problémy, které musí řešit. Pokud se například převrátí cisterna s naftou nebo ropou, pak jsou to právě absolventi těchto škol, kteří vědí, jak si s tím nejlépe poradit, aby škody byly co nejmenší a aby tyto látky nepronikly do zdrojů podzemní vody, která se používá jako pitná. Přeci jen, nikdo z nás by asi nechtěl pít vodu s příchutí ropy, nebo s ní vařit.

 

Proto bychom si měli uvědomit, že i tyto obory zde rozhodně mají své místo a jsou důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. A jako na takové bychom na ně měli hledět, a to dříve, než bude pozdě.