Navzdory tomu, co si někteří lidé myslí, není lidské tělo ani zdaleka dokonalé. Naopak, máme zde mnoho pozůstatků z předchozí evoluce, které nám život spíše ztěžují, než usnadňují. S některými z nich se pak ve stáří potýká prakticky každý z nás.

 

Tím asi nejvÄ›tším problémem je naÅ¡e páteÅ™. Není žádný starý ÄlovÄ›k, který by nechodil shrbenÄ› a který by netrpÄ›l bolestmi zad. A má to svůj dobrý důvod – naÅ¡e páteÅ™ má tvar, který je vhodný pro tvora, který chodí po ÄtyÅ™ech nohách. Je prakticky stejný, jako má tÅ™eba pes Äi kůň.

 

lidské tělo má řadu problémů

 

Je pravdou, že ostatní primáti, kteří chodí pÅ™evážnÄ› po ÄtyÅ™ech, tento problém nemají. Bohužel, my lidé chodíme po dvou. To znamená, že je na naÅ¡i páteÅ™ vyvíjen prakticky neustálý tlak, který ji nepÅ™irozenÄ› stlaÄuje. Tento efekt ostatnÄ› můžeme pozorovat sami – schválnÄ› se zkuste změřit hned poté, co vstanete z postele, a pak veÄer tÄ›snÄ› pÅ™edtím, než půjdete spát. Rozdíl je mnohdy vÄ›tší než jeden centimetr.

 

Není tedy divu, že po Äase pÅ™ijdou problémy a snaha tÄ›la ulevit páteÅ™i tím, že pÅ™ejdeme na pro ni pÅ™irozenou chůzi, kdy se budeme opírat o pÅ™ední i zadní konÄetiny. To je důvod, proÄ vÄ›tÅ¡ina starých lidí chodí v pÅ™edklonu a s holemi.

 

ani zvířata nemají dokonalá těla

 

Když je ale tvar naší páteÅ™e pro nás tak nepříznivý, proÄ s tím evoluce doposud nÄ›co neudÄ›lala? OdpovÄ›Ä zní, že nebyl důvod. Koneckonců problémy se projeví až ve stáří, kdy už ÄlovÄ›k dávno dÄ›ti mÄ›l. Navíc dříve nežil tak dlouho, aby to pÅ™edstavovalo problém.

 

SamozÅ™ejmÄ› to není jediný problém, se kterým se setkáváme. Dalším jsou například naÅ¡e malá ústa, díky kterým nám jídlo mnohem snadnÄ›ji vklouzne do krku „špatnou“ dírou. Je to vÅ¡ak cena, kterou platíme za to, že dokážeme artikulovanÄ› mluvit. Jestli je dostateÄnÄ› vysoká, je otázka, zvláštÄ› když vezmeme v úvahu, že například zpÄ›vní ptáci Äi kytovci také mluví, avÅ¡ak tento problém nemají.

 

Lidské tělo tedy není v žádném případě dokonalé, a rozhodně bychom na ně tak neměli prohlížet. Je dobré být si vědom jeho nedostatků, a být na ně připraven.