Když už se rozhodujete o koupi nafukovacího Älunu Äi jiného plavidla, je tÅ™eba si uvÄ›domit, že vlastní plavidlo vÄ›tÅ¡inou nestaÄí k tomu, abyste si mohli vychutnat vÅ¡echny jeho pÅ™ednosti a možnosti, které by vám mohlo nabídnout. ÄŒasto jsou totiž nutné i další doplňky, mezi něž patří například taková maliÄkost, jako je například lepidla na nafukovací Äluny. Zapomenout samozÅ™ejmÄ› nesmíte ani na pádla. Hodit se mohou kotvy, nejrůznÄ›jší teleskopické háky na pÅ™itažení, provazový žebřík, vazáky na Äluny, vodní lana, manometr a tÅ™eba i vodotÄ›sný vypínaÄ s podsvícením. To vÅ¡e a mnohé jiné vám nabízíme jako další variabilní přísluÅ¡enství k vaÅ¡im nafukovacím Älunům, pokud se pro jejich koupi u nás rozhodnete.

Čemu neporozumíte na našem webu, to vám rádi vysvětlíme

SamozÅ™ejmÄ› že základním poÄinem je právÄ› koupÄ› plavidla, kterým může být například nafukovací Älun. PÅ™i jeho výbÄ›ru vždy dbejte na maximální poÄet osob, který hodláte Älunu pÅ™epravovat a samozÅ™ejmÄ› jeho nosnost. To jsou nejdůležitÄ›jší veliÄiny, na které je u nafukovacích Älunů, a nejen u nich, nutno brát zÅ™etel. NedÄ›lejte si vÅ¡ak těžkou hlavou, že výbÄ›r nezvládnete. Jsme tu od toho, abychom vám poradili!